eub-1.png

Den bornholmske simulatormodel

Bornholm råder i dag over et værktøj, der kan simulere effekterne af strategisk energiplanlægning. Simuleringsværktøjet er udviklet, så det kan bruges til planlægning og tilpasning af energisystemer på by-, regions- og samfundsniveau.

Modellen sikrer, at de strategiske investeringer bliver brugt på den rigtige måde - baseret på fakta og viden. Modellen kan blandt andet bruges til at kortlægge og kvantificere det nuværende energiforbrug.

Men den kan også kalkulere, hvad der sker med energisystemet i forhold til forskellige scenarier. Modellen kan vurdere konsekvenserne af f.eks. investeringer i nye teknologier og strategiske beslutninger før de bliver sat i værk: produktion, udledninger, brændselsøkonomi.

Modellen håndterer i dag bornholmske bygningsopvarmningsnet og -forbrug:

• Hele det bornholmske el-net og -forbrug

• 40.787 indbyggere

• 34.729 opvarmede bygninger. 6.500.000 kvm bygningsarealer

• 19 forskellige produktionsenheder med deres faktiske driftslogikker inklusiv 7 akkumuleringstanke

• 6 separate varmedistributionsnet

• 1 eldistributionsnet

• 1 søkabel

• 35 store vindmøller og 34.500 kvm solceller

• 57.000 vejrdata-registreringer pr. år (hver time, fra 3 målestationer), samt beregning af yderligere 105.000 vejrligsværdier pr. år.


Simuleringsmodellen er ét de værktøjer, der bruges i Energiudvikling Bornholm.

Læs mere
om Energiudvikling Bornholm