elregning.png

Anmeld fejl

Kontakt os, hvis du vil anmelde en fejl på f.eks. gadelys.

Bornholms Energi og Forsyning A/S varetager drift og vedligehold af gadelyset på Bornholm for Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø.

I praksis foregår det løbende arbejde med gadebelysningen som et samarbejde imellem Bornholms Energi og Forsyning og en række installatører, hvor vi har den koordinerende rolle.

Gadelysanlæggene bliver efterset i forhold til de brændtimer der er hen over året. I vinterhalvåret efterses anlæggene dog minimum hver 2. måned. I periode uden eftersyn vil anmeldelser af fejl blive registreret og rettet inden for 3 uger ved enkelte fejl og inden for 3 dage ved større driftsforstyrrelser.

Bornholms Energi og Forsyning varetager også borgernes henvendelser vedrørende fejl på gadebelysningen. Hvis du oplever problemer med gadelyset, skal du derfor henvende dig til Bornholms Energi og Forsyning , hvilket kan ske på nedenstående telefonnummer eller ved at udfylde nedenstående kontaktformular.

I tilfælde af skader og hærværk på gadebelysning vil vi også meget gerne have information herom. 

Du kan enten bruge formularen eller ringe på døgntelefonen 56 900 000.