kabellaegning.png

Projekt kabellægning

Lluftledninger er langt mere sårbare over for lynnedslag, overisninger og stormvejr i forhold til kabler ført i jorden.

Udover forbedret forsyningssikkerhed giver kabler i jorden færre omkostninger til drift og vedligehold. 

Bornholms El-Net A/S har derfor besluttet at udskifte alle Bornholms 0,4 kV og 10 kV ledninger og erstatte dem med kabler i jorden. Beslutningen er først og fremmest taget for at de bornholmske elnet-kunder kan få sikker og billig elforsyning. 


Projekt kabellægning er et meget omfattende projekt, som er planlagt til at være afsluttet i 2017.

Man vil derfor kunne iagttage omfattende gravearbejde rundt omkring på øen. Selve omlægningen vil blive udført med så få gener for brugerne af elnettet som muligt, men kortere afbrydelser vil desværre finde sted, hvilket vil blive annonceret på forhånd.