energivejledning.png

Priser

Priser 4. kvartal 2017

ABONNEMENT

 

Pris ekskl. moms

   
Årligt abonnement
C-skabelon
  648,00 kr.    
Timeaflæst
C-skabelon eller B-lav
  708,00 kr.     

TARIFFER

       

NETTARIF
C-skabelon

  28,20 øre/kWh    
NETTARIF
B-lav 

  15,00 øre/kWh    

AFGIFTER

       

AFGIFTER TIL STATEN
Elafgift

  91,00 øre/kWh    

SOLCELLER

       

RÅDIGHEDSTARIF
C-skabelon, med produktionsmåler (M1)

  22,40 øre/kWh     
RÅDIGHEDSTARIF
C- skabelon, uden produktionsmåler (M1, fast bidrag)
  65,00 kr./år    
RÅDIGHEDSTARIF
B-lav, med produktionsmåler 
  12,50 øre/kWh     
RÅDIGHEDSTARIF
B-lav, uden produktionsmåler 
  65,00 kr./år     
ABONNEMENT
C-skabelon, C-timeaflæst egenproducent
B-lav egenproducent
  756 kr./år    
ABONNEMENT
C-skabelon, produktionsmåler
B-lav, produktionsmåler
  576 kr./år    

Kundekategorisering 

Elnetselskabets kunder kategoriseres ud fra det fysiske tilslutningspunkt. På baggrund heraf kategoriseres kunderne som enten en A høj, A lav, B høj, B lav eller C-kunde afhængigt af, hvor kunden er tilsluttet i elnettet.

 

Kilde: Dansk Energi

Du kan læse en vejledning til Dansk Energis tarifmodel her 

Kun én regning 

Det danske elmarked er skruet sådan sammen, at du køber din energi af ét selskab og får den leveret af et andet. På Bornholm er det Bornholms El-Net A/S, der står for distributionen af strømmen.

Energidelen udgør omkring 25 procent af dine samlede omkostninger til strøm. Resten udgøres af distribution og afgifter til staten, samt abonnementer.

Det er el-selskabet der opkræver både energidelen og distributionen og afgifterne, så du som kunde får kun én samlet regning.