gebyrer.png

Gebyrer med mere

GEBYRER
Bornholms El-Net A/S
1. januar 2017

       
   

Pris i DKK

Eksklusiv
moms

 

Pris i DKK

Inklusiv
moms

Betalingsaftale   105,00   Ingen moms
For sen betaling fra erhvervskunde   310,00   Ingen moms
Genafbrydelse ved ulovlig gentilslutning   720,00   Ingen moms
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op (1 måler)   940,00   1.175,00
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op (2 målere)   1.250,00   1.562,50
Midlertidig tilslutning, installatør sætter op   335,00   418,75
Nedlæggelse af målerinstallation   760,00   950,00
Nedtagning af måler   685,00   856,25
Oprettelse af mikro VE-anlæg   1.670,00   2.087,50
Oprettelse af mikro VE-anlæg, ekskl. målerinstallation   1.385,00   1.731,25
Ekstraordinær måleraflæsning med regning   250,00   200,00
Rykker til kunde ved for sen betaling   100,00   Ingen moms
Udbringning af måler   215,00   268,75
Aflæsningsbesøg   450,00   562,50
Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg)   580,00   725,00
Fjernbetjent afbrydelse   105,00   131,25 
Fjernbetjent genåbning   105,00   131,25
Fjernbetjent genåbning uden for normal arbejdstid   260,00   325,00
Fogedforretning, udkørende*   Efter
regning
  Efter regning
Opstart af fogedforretning**   790,00   987,50
Genopsætning af nedtaget måler   710,00   887,50
Genåbning   550,00   687,50.
Genåbning uden for normal arbejdstid   1.230,00   1.537,50
Kontrolmåling ved opsætning af ekstra måler   1.420,00   1.775,00
Målerundersøgelse på akkrediteret værksted   1.990,00   2.487,50
Målerundersøgelse på stedet   640,00   800,00
Nedtagning af måler   660,00   825,00
Rykker for manglende selvaflæsning   75,00   93,75
Skønnet aflæsning   65,00   81,25
For sen betaling fra elhandler   310,00   Ingen moms
Rykker til elhandler ved for sen betaling   100,00   Ingen moms

*   Fastsættes af fogedretten iht. retsplejeloven
** Anvendes når fogeden ikke fastsætter sagens omkostninger iht. retsplejeloven

Gebyrene følger Dansk Energis standardgebyrer uden afvigelser og er godkendt den 8. august 2016 af Energitilsynet.

For information om investeringsbidrag og gentilslutning af installationer se venligst her.